Kotirannan asemakaava

Kotirannan asemakaavassa suunniteltiin Limingan keskustaajamaan Kirkkokarin ja Temmesjoen väliin uusi noin 100 tontin asuinalue. Asemakaavan tavoitteena oli luoda ympäröivää luontoa ja peltomaisemaa kunnioittava viihtyisä asuinympäristö sekä vastata kunnan pientalotonttien kysyntään.

Valmistusmisvuosi
2020
Tilaaja
Limingan kunta
Laajuus
64 ha, 42 000 k-m²
Kotirannan asemakaava, viistoilmakuva.

Limingan peltomaisemaan Temmesjoen varrelle rakentuu suunnittelemamme Kotirannan asuinalue.

Suunnittelun lähtökohtina vaikuttivat Limingan lakeuden arvokas maisema, Temmesjoen tulvat sekä Perämeren rannikon happamat sulfaattimaat. Lopulliseen suunnitteluratkaisuun päädyttiin vaihtoehtotarkastelun kautta vuorovaikutuksessa alueen nykyisten asukkaiden kanssa. Toteuttamisen tueksi laadittiin rakentamistapaohje.

Kotirannan alueen pientalotontit sijoittuvat kahteen ryhmään, jossa tonttikadut muodostavat puumaisen rakenteen ja tontit asettuvat umpiperäisten katujen ympärille kylämäisiin ryhmiin. Tonttiryhmien säntillinen muoto mukailee viljelyalueen peltosarkoja ja sarkaojia. Asemakaavan rakenne on mukavan väljä, ja jokainen tontti rajoittuu viheralueeseen vähintään yhdeltä sivulta. Runsaita viheralueita käytetään virkistyksen lisäksi happamien hulevesien viivyttämiseen ja käsittelyyn.

Työryhmä

Satu Fors
Heini Kaskela
Hanna Jokela

Yhteistyökumppanit

Ramboll Finland Oy

Aletaanko hommiin?

Haluatko luoda tilan, joka erottuu joukosta? Kaipaatko ympäristöä,
joka kiehtoo ja ihastuttaa?

Me autamme sinua muuttamaan visiosi todellisuudeksi.

Meiju Granholm

Asiakkuus- ja henkilöstöjohtaja, KTM

Ota yhteyttä

Lisää töitämme