Maankäytön suunnittelu

Olemme elinympäristömme suunnittelun taitavia ja monipuolisia osaajia.  Tavoitteenamme on luoda laadukasta ja kestävää rakennettua ympäristöä, joka palvelee sekä nykyisiä että tulevia sukupolvia.

Laadukasta ja kestävää rakennettua ympäristöä

Kaavoitusarkkitehtimme ovat paitsi maankäytön suunnittelun, myös rakennus­suunnittelun ja vihersuunnittelun asiantuntijoita. Monialainen osaaminen tukee toimivan, arkkitehtonisesti korkealaatuisen ja luontoarvoiltaan kestävän ympäristön luomista. 

Yleiskaavoitus

• Osayleiskaavat
• Rantayleiskaavat
• Kyläyleiskaavat
• Kaivos- ja muiden erityisalueiden yleiskaavat
• Kaavarungot

Asemakaavoitus

• Asuinalueet
• Keskusta-alueet
• Korttelit
• Puistot ja virkistysalueet
• Teollisuusalueet ja energiahuolto
• Kulttuuriympäristöt
• Rakentamistapaohjeet

Viitesuunnitelmat ja havainnollistaminen

• Alueiden kehittämissuunnitelmat
• Konseptisuunnitelmat ja visiot
• Asemakaavojen viitesuunnitelmat
• Tontinkäyttösuunnitelmat
• Havainnekuvat
• 3D-mallit

Asiantuntijapalvelut

• Asiakkaan tukeminen MRL:n mukaisessa kaavaprosessissa (kuntavetoisissa kaavoissa)
• Rakennusjärjestykset
• Maapoliittiset ohjelmat
• Koulutukset
• Osallistaminen

Selvitykset

• Maankäyttöselvitykset
• Alue- ja rakennusinventoinnit
• Rakennushistoria selvitykset
• Maisemaselvitykset
• Viherverkostot

Luontoa kunnioittavaa, ympäristölähtöistä suunnittelua intohimolla ja koko sydämellä tehtynä

Suunnittelumme pohjautuu kokonaisvaltaiseen ajatteluun, jossa lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja paikan ominaispiirteet. Haluamme luoda humaania, kaunista ja elävää kaupunkia, jossa luonto ja rakennettu ympäristö ovat vuorovaikutuksessa.

Meille tärkeää suunnittelussa on ympäristölähtöisyys, kestävä kehitys, toiminnallisuus ja asiakkaan tavoitteiden huomioiminen.

Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu sekä asemakaavan viitesuunnittelu

Tutustu työhön

Näin prosessimme etenee

Jokainen projekti on ainutlaatuinen, jonka vuoksi prosessin tarkemmat vaiheet määritellään aina projektikohtaisesti.

Olemme tiiviisti mukana ja asiakkaan tukena aina projektin lähtökohtien läpikäymisestä sen valmistumiseen saakka.
1.
Analyysi 

Tutustumme suunnittelualueeseen ja määritämme, miten alueen ominaispiirteet tulisi huomioida suunnittelussa. 

2.
Konseptointi 

Luomme alueelle yhdessä asiakkaan kanssa idean ja konseptin, joka ohjaa suunnittelua koko hankkeen läpi. 

3.
Viitesuunnittelu

Suunnittelemme alueen tai korttelin kaupunki­kuvallisen ja toiminnallisen rakenteen ja työstämme hankkeen vaatimuksia vastaavat suunnitelmat ja visualisoinnit. Tässä vaiheessa yhteistyö asiakkaan kanssa on tiivistä. 

4.
Kaavasuunnittelu

Työstämme viitesuunnitelman pohjalta kaava­kartan ja muun kaava-aineiston. Tuemme asiakasta kaavaprosessissa sekä neuvotteluis­sa kaupungin ja viranomaisten kanssa. 

5.
Rakennusten suunnittelu

Kaavasuunnittelusta voimme jatkaa sujuvasti rakennusten suunnitteluun, jolloin kaavatyön aikana kertynyt tieto siirtyy myös rakennus­hankkeeseen. 

Aletaanko hommiin?

Haluatko luoda tilan, joka erottuu joukosta? Kaipaatko ympäristöä,
joka kiehtoo ja ihastuttaa?

Me autamme sinua muuttamaan visiosi todellisuudeksi.

Meiju Granholm

Asiakkuus- ja henkilöstöjohtaja, KTM

Ota yhteyttä