Kontio Block

Lukkaroinen Arkkitehdit modernisoivat hirsitalon kaupunkikelpoiseksi kerrostaloksi. Kontion kanssa yhdessä kehitelty Kontio Block on toimialan ensimmäinen valmis konsepti hirsikerrostaloihin.  

Valmistumisvuosi
2023
Kontio Block, havainnekuva julkisivusta pihalta.

Urbaania hirsiasumista

Kontio Block tarjoaa kokoelman ratkaisuja, joita on testattu toimivien arkkitehtisuunnitelmien avulla. Kontio Blockissa yhdistyvät hirsirakentamisen tekninen osaaminen, kokemus asumisen tarpeista ja tyyleistä sekä näkemys elinkaariviisaasta rakentamisesta. Kontio Blockin kehittämisessä on ollut mukana moniammatillinen tiimi Kontiolta, Lukkaroinen Arkkitehdeilta, Sweco Rakennetekniikalta sekä Profinilta. 

Kontio Block -hirsikerrostalot vastaavat sekä suositun hirsitaloasumisen että puurakentamisen kasvavaan kysyntään ja mahdollistavat kuntien pääsemisen puurakentamisen kansallisiin tavoitteisiin. Yhä useampi kaupunki, kunta tai maakunta on sitoutunut toteuttamaan vetovoimaista, hiilineutraaliutta tukevaa ja kestävää rakentamista. Kontio Block -hirsikerrostalojen rakentaminen onkin elinkaarivaikutuksiltaan aidosti kestävää ja ekologista.  

Puun hyvinvointia edistävät vaikutukset on todennettu tutkimuksissa. Terveellinen ja ekologinen asuminen puurakenteisessa talossa ei enää ole vain omakotitaloasujan oikeus. Haluamme tarjota hirsiosaamistamme julkisten toimijoiden lisäksi myös asuntorakentamiseen, Kontio Block -hirsikerrostalo konseptin muodossa. 

Työryhmä

Simo Rasmussen
Okko Saurama
Petri Pettersson

Yhteistyökumppanit

Kontio
Sweco rakennetekniikka
Profin

Aletaanko hommiin?

Haluatko luoda tilan, joka erottuu joukosta? Kaipaatko ympäristöä,
joka kiehtoo ja ihastuttaa?

Me autamme sinua muuttamaan visiosi todellisuudeksi.

Meiju Granholm

Asiakkuus- ja henkilöstöjohtaja, KTM

Ota yhteyttä

Lisää töitämme