Kirkkosaaren asemakaava

Hankkeessa suunniteltiin uutta asuinrakentamista Muhoksen Kirkkosaareen Oulujoen laakson maisema-alueelle. Metsäinen Kirkkosaari sijaitsee Oulujoen ja Muhosjoen yhtymäkohdassa Muhoksen keskustan kupeessa. Saaren virkistyskäyttö on vilkasta ja alueella sijaitsee runsaasti arkeologista kulttuuriperintöä.

Valmistusmisvuosi
2021-
Tilaaja
Muhoksen kunta
Laajuus
31 ha, 13 400 k-m²
Kirkkosaaren asemakaava, näkymä alueesta iltahämärässä, havainnekuva.

Metsään sopeutuva asuinalue Oulujokilaaksossa.

Asemakaavamuutoksen valmistelun pohjaksi laaditun kaavarunkotarkastelun tavoitteena on ollut löytää alueen arvokkaan ja omaleimaisen luonteen parhaiten huomioiva suunnitteluratkaisu. Kunta tilasi kahdelta suunnittelutoimistolta Kirkkosaaren puurakentamisen kehittämishankkeen nimissä vaihtoehtoiset kaavarungot – yhden kerrostalopainotteisen ja yhden pientalopainotteisen ratkaisun. Lukkaroinen Arkkitehtien laatimissa kaavarunkovaihtoehdoissa rakentamisen tunnuspiirteitä ovat laadukkuus, monipuolisuus sekä metsän ja jokimaiseman kokeminen. Suunnitelmissa korostetaan metsän tuomaa lisäarvoa asuinalueelle ja asumiseen. Olevan kasvillisuuden ja puuston vaaliminen, pihojen metsäisyys ja avointen näkymien säilyminen ovat tärkeitä lähtökohtia. Myös katunäkymät ovat vehreitä ja luonnonympäristön hallitsemia. Puu rakennusten päämateriaalina on luonteva ja sen ekologisuus sopii alueen luonteeseen.

Kaavan työstö ja kaavaprosessi siirtyi Lukkaroinen Arkkitehdeille ehdotusvaiheen käynnistyessä elokuussa 2022. Lopullinen asemakaavaratkaisu on yhdistelmä kaavarunkovaihtoehtojen parhaista puolista. Kaavaehdotuksen lähtökohdaksi on valittu alueen luonteeseen paremmin sopiva pienimittakaavainen pientalovaihtoehto. Asemakaavan ratkaisussa korostuu saareen yhteisten virkistysarvojen säilyttäminen ja kehittäminen osana saaren vetovoimaa. Alueen rakentumista metsäisenä ja puurakenteisena on ohjattu kaavamerkinnöin ja -määräyksin sekä rakentamistapaohjeella.

Työryhmä

Heini Kaskela
Laura Rontu
Satu Fors

Aletaanko hommiin?

Haluatko luoda tilan, joka erottuu joukosta? Kaipaatko ympäristöä,
joka kiehtoo ja ihastuttaa?

Me autamme sinua muuttamaan visiosi todellisuudeksi.

Meiju Granholm

Asiakkuus- ja henkilöstöjohtaja, KTM

Ota yhteyttä

Lisää töitämme