Karhulan koulukeskus

Lukkaroisen ja Arkkitehdit Davidsson Tarkelan yhteinen ehdotus Propelli palkittiin jaetulla toisella palkinolla Kotkan Karhulan koulukeskuksen yleisessä arkkitehtuurikilpailussa.

Valmistumisvuosi
2022
Tilaaja
Kotkan kaupunki
Laajuus
9500 brm²
Karhulan koulukeskus, julkisivu pihalta.

Kilpailuehdotus "Propelli"

Kilpailun tavoitteena oli löytää arkkitehtonisesti korkeatasoinen koulu- ja kirjastorakennus Karhulan keskustaan. Koulukeskuksen odotetaan liittyvän saumattomasti Karhulan keskustan rakennusperintöön ja lisäävän keskusta-alueen vetovoimaisuutta. Pedagogisena tavoitteena oli yhteisöllinen, toiminnallisen ja tutkivan oppimisen, sekä tiimityöskentelyn mahdollistava muuntojoustava oppimisympäristö yläkoululaisille ja lukiolaisille.

Kilpailuun jätettiin kaikkiaan 59 ehdotusta Propellin sijoittuessa toiseksi. Ehdotuksen ansiona tuomaristo piti luontevaa liittymistä olemassa olevaan Karhulan kouluun, pihapiiriin ja kaupunkiympäristöön. Erityiskiitokset saivat kirjaston edusaukion mitoitus ja hahmo katutilassa. Puurakenteisen uudisosan koettiin luovan ”muistuman alueella olleesta vanhasta rakennuskannasta, mutta modernina versiona se synnyttää myös kokonaan uuden kerroksen”. Vaihtelevat massojen korkeudet sovittavat rakennuksen ympäristöönsä ja elävä, omaleimainen kattomaailma keventää rakennuksen ilmettä. Tuomaristo piti rakennuksen julkisimpien osien – aulan, kirjaston ja nuorisotyön tilojen – tunnelmasta sekä liittymisestä toisiinsa, koulun tiloihin ja ulkotilaan. Liittyminen olevaan koulurakennukseen koettiin ratkaistun ehdotuksessa loistavaksi.

Solwers-yhtiöiden Lukkaroiden Arkkitehdit Oy:n ja Arkkitehdit Davidsson Tarkelan Oy:n lisäksi ehdotuksen laatimiseen osallistui Loci Maisema-arkkitehdit Oy.

Työryhmä

Tellervo Karinsalo
Simo Rasmussen
Petri Pettersson
Pirkko Kukkurainen
Anna Ervasti-Gussander
Riina Marjomaa

Yhteistyökumppanit

Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy
Loci Maisema-arkkitehdit Oy

Aletaanko hommiin?

Haluatko luoda tilan, joka erottuu joukosta? Kaipaatko ympäristöä,
joka kiehtoo ja ihastuttaa?

Me autamme sinua muuttamaan visiosi todellisuudeksi.

Meiju Granholm

Asiakkuus- ja henkilöstöjohtaja, KTM

Ota yhteyttä

Lisää töitämme