Tarton kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu

Osallistuimme Tarton uuden kulttuurikeskuksen kansainväliseen arkkitehtuurikilpailuun yhteistyössä ADT:n ja LOCI -maisema-arkkitehtien kanssa ehdotuksellamme Kulttuurilinn. Suunnittelualue sijaitsi kaupungin ytimessä historiallisessa ja vehreässä Kaubahoovin puistossa Emajoen varrella.

Arkkitehtuurin lähtökohtana on ympäröivän maiseman rauhan ja kauneuden kunnioittaminen. Rakennus sijoittuu puiden lehvästöjen lomaan, niittykatto ja vehreät terassit jatkavat puistokasvillisuutta rakennuksessa.

Rakennuksen massoittelu luo erilaisia tasoja ja tiloja rakennuksen sisälle ja ulkopuolelle. Kerrokset porrastuvat synnyttäen vehreän terassisarja rakennuksen huipulle asti ja muodostaen ulokkeella suojattua tapahtumatilaa puiston puolelle.

Eriluonteiset kerrokset mahdollistavat monenlaisia sisätiloja, jotka voidaan suunnitella vastaamaan erilaisia tarpeita. Maantaso muodostaa kaupunki- ja puistotilan jatkumon – torin – jossa vierailija esimerkiksi lainattua kirjaa palauttaessaan saa läpileikkauksen myös rakennuksen ajankohtaisista tapahtumista.

Tarton kulttuurikeskuksen arkkitehtikilpailu, julkisivu, havainnekuva.

Lisää kirjoituksia