Sädehoitoyksikön uudisrakennukselle vuoden rakennusteko -palkinto

OYS – Oulun Yliopistollisen Sairaalan Sädehoidon yksikön uudisrakennus on valittu Pohjois-Suomen parhaaksi rakennusteoksi 2020-2022.

OYS Sädetalo, aula.

Kesällä 2022 valmistunut Sädetalon uudisrakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa, jonka myötä sairaalan tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin.

Tunnustuksen perusteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota käyttäjälähtöisyyteen ja toiminnalliseen suunnitteluun.
”Yhdessä käyttäjien kanssa löysimme onnistuneita pohjaratkaisuja haastavaan rakennuspaikkaan. Käyttäjien osaaminen ja näkemykset olivat erittäin tärkeitä hankkeen onnistumisen kannalta ” toteaa Lukkaroinen Arkkitehtien Helena Tasa (hankkeen vastuullinen rakennussuunnittelija)

Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Lukkaroinen Arkkitehdit, UKI Arkkitehdit ja Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy.

Linkki:

Sädehoitoyksikön uudisrakennukselle vuoden rakennusteko -palkinto