Rakennetun ympäristön selvitykset

Sanni Leinonen, arkkitehti SAFA

Lukkaroinen Arkkitehdeilla tehdään suunnittelutöiden ohella erityyppisiä rakennushistoriaselvityksiä, kulttuuriympäristöselvityksiä ja inventointeja. Ne liittyvät usein käynnissä oleviin rakennushankkeisiin ja kaavoitukseen tai voivat olla myös itsenäisiä tilaustöitä.

Rakennushistoriaselvityksen laatiminen on usein ajankohtaista silloin, kun johonkin rakennukseen tai rakennusryhmään kohdistuu muutoksia tai mahdollisesta purkamisesta keskustellaan. Silloin laaditaan rakennushistoriaselvitys (RHS) tai kevyempi rakennuksen ominaispiirteiden selvitys (ROS), joissa selvitetään kohteen historia, nykytila ja säilyneisyys. Paikallisen museoviranomaisen kanssa keskustellaan kohteen arvoista. Arvottamisen kautta tunnistetaan, mikä on säilyttämisen arvoista.

Kaavaprojekteissa suunnittelualueet koostuvat usein eri-ikäisistä rakennuksista. Erityisesti yleiskaavoituksessa suunnittelualue käsittää isoja kokonaisuuksia ja rakennetun ympäristön selvityksissä dokumentoidaan suunnittelualueiden rakennuskanta. Rakennukset arvotetaan yhteystyössä paikallisen museoviranomaisen kanssa. Kaavaprojekteissa suojelumerkintöjä (sr-merkinnät) usein päivitetään ja joskus tunnistetaan myös uusia suojelukohteita, joiden arvot turvataan kaavakartalla asianmukaisin merkinnöin.

Toisinaan, jos lähtöaineisto ei ole suunnittelun alussa vielä kasassa, työmme sisältää myös arkistotyötä. Paikallisten arkistojen lisäksi Kansallisarkistosta saattaa löytyä kohteeseen liittyviä piirustuksia. Arkistotyössä ja vanhojen piirustusten selailussa pääsee kokemaan historian havinaa ja tutustumaan menneiden aikakauden suunnittelijoihin ja heidän kädenjälkeensä. Kirjastoissa ja internetistä löytyy myös hyviä tietolähteitä.

Selvitysten kohteitamme ovat olleet vanhat pihapiirit aina modernin aikakauden kohteisiin saakka. Työ laaditaan tilaajan kanssa kiinteässä yhteystyössä ja hankkeissa voi olla mukana myös ammattilaista koostuva ohjausryhmä. Luonto ja maisema huomioidaan myös projekteissa ja mukana on hankkeesta riippuen myös maisemasuunnittelun ammattilainen.

Eri-ikäisen rakennusten tutkiminen on mielenkiintoista työtä. Niiden kautta pääsee tutustumaan ja syventymään eri aikakausien rakennuksiin ja niiden arkkitehtoniseen ideaan. Se on myös osa kestävää kehitystä, jos rakennus tai sen osa päädytäänkin säilyttämään uuden rakentamisen sijasta.

Toimistomme on laatinut Limingan osuusmeijerin RHS:n vuonna 2021. Kuvassa näkyy meijerisalin alkuperäinen ikkuna, joka on vuorattu sisäpuolelta lasitiilillä. Rappautuneen julkisivun takaa on paljastunut punatiilinen seinärakenne. (Lukkaroinen Arkkitehdit)
Lähteet

Rakennushistoriaselvityksen laatiminen Oulun kaupungissa, Rakennussuojelutyöryhmä 12/2017

TALON TARINAT – Rakennushistorian selvitysopas, Museovirasto, 2010

Saatavilla: talon-tarinat-opas.pdf (museovirasto.fi)

 

Blogitekstin kirjoittaja Sanni Leinonen on arkkitehti SAFA, joka työskentelee Lukkaroisella rakennushankkeiden, maankäytön suunnittelun ja erilaisten kulttuuriympäristöselvitysten parissa. Kulttuuriympäristön ja vanhojen rakennusten tutkiminen on Sannille mielekästä työtä, sillä siinä pääsee aikamatkalle menneisyyteen ja aina oppii jotain uutta. 

Lisää kirjoituksia