”Uittopuomit” - Niemen ranta-alueen idea­kilpailu Lahdessa

Uittopuomit kehystävät perinteisen teollisuusmiljöön urbaaniksi ekologisen asumisen keitaaksi. Tehtaan mittakaava ja henki toistuvat kaupunkikuvallisessa sekä maisemarakenteellisessa ilmeessä.

Valmistumisvuosi
2022
Tilaaja
Lahden kaupunki
Laajuus
73700 kem²
”Uittopuomit” - Niemen ranta-alueen ideakilpailu Lahdessa, kuvaupotus maisemasta, lintuperspektiivi.

Urbaani ekologisen asumisen keidas

Lahtelaisille tutut julman juhlavat maamerkkirakennukset säilyvät ideoina, mutta muuntuvat kutsuviksi ja lähestyttäviksi uudisrakennuksiksi uusien toimintojen myötä. Asuinkortteleiden ja rannan keskiöön jää alueen yhdistävä Rantapuisto, jolla on tärkeä rooli alueen luonnon monimuotoisuuden eheyttämisessä.

Suunnitelmassa vaalitaan ja korostetaan alueen nykyistä luontoa, joka on voimakkaasti tehdastoiminnan muokkaama. Viherympäristön kehittämisessä keskeistä on alueelle tyypillisen kasvilajiston tunnistaminen ja luonnonkasvien hyödyntäminen alueelle perustettavissa niityissä ja muissa viherrakenteissa. Paikallisen lajiston ja luonnonkasvien suosiminen parantaa alueen ekologista yhtenäisyyttä, kuten elinympäristöjen kytkeytyneisyyttä.

Rakennusmassat on suunnattu ja porrastettu siten, että asunnot saavat mahdollisimman paljon valoa ja sitä kautta passiivista lämpöenergiaa. Rakennusrungoissa käytetään hiiltä varastoivia rakennusmateriaaleja, kuten massiivipuutuotteita ja hirttä. Asuinrakennusten arkijalustoissa, pysäköintitaloissa ja piharakennuksissa sekä ympäristörakenteissa suositaan alueelta purettavia kierrätysrakennusmateriaaleja, joista merkittävimmät ovat betoni ja punatiili.

Rakennusten lämmityksessä hyödynnetään alueen vesistöstä saatavaa hukkalämpöä sekä Viilukortteliin rakennettavaa biokaasulaitos. Paikallisesti tuotettu lämpöenergia riittää lämmittämään suurimman osan rakennuksista ja niiden käyttövedestä 6 kuukautta vuodesta sekä leikkaa lämmitystehon tarvetta kulutushuippujen aikaan yli 50 %. Niemen ranta-alueella ei tarvitse turvautua huippulämpökeskuksiin edes pahimmilla pakkasilla.

Monipuolinen ja sujuva jalankulku- ja pyöräväyläverkosto houkuttelee tekemään arjen asiointimatkat pyörällä tai kävellen, sekä liikkumaan myös vapaa-ajalla. Rantapuisto ja siihen kytkeytyvät puistopolut houkuttelevat liikkumaan Vesijärven rannan luontoon ja toimintoihin. Autopysäköinti on yleensä keskitetty korttelikohtaisiin pysäköintilaitoksiin, joihin on keskitetty myös laadukas pyöräpysäköinti palveluineen, sekä alueen yhteiskäyttöautot.

Työryhmä

Satu Fors
Simo Rasmussen
Petri Pettersson
Heini Kaskela
Tea Kemppainen

Aletaanko hommiin?

Haluatko luoda tilan, joka erottuu joukosta? Kaipaatko ympäristöä,
joka kiehtoo ja ihastuttaa?

Me autamme sinua muuttamaan visiosi todellisuudeksi.

Meiju Granholm

Asiakkuus- ja henkilöstöjohtaja, KTM

Ota yhteyttä

Lisää töitämme