Lukkarinkankaan asemakaavan muutos

Lukkarinkankaan asemakaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Muhoksen keskustan lounaispuolella. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena oli muodostaa viljelyalueen tilalle uusi pientalovaltainen asuinalue.

Valmistusmisvuosi
2023
Tilaaja
Muhoksen kunta
Laajuus
10 ha
Lukkarinkankaan asemakaava, havainnekuva.

Uusi pientalovaltainen asuinalue

Kaavan valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi kaavaluonnosta, jotka poikkesivat toisistaan mm. asuntotyyppijakauman ja liikennejärjestelyiden puolesta. Vaihtoehdoista yhdistettiin parhaat puolet kaavaehdotukseksi, johon valittiin ensimmäisen vaihtoehdon taloudellinen liikennejärjestely ja melulta suojaavat maavallit sekä toisesta vaihtoehdosta monipuolinen asuntotyyppijakauma.

Kaavaehdotuksessa Lukkarinkankaan alueelle on suunniteltu monipuolisia asuntoja erillispientalojen, asuinpientalojen sekä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueille. Asemakaava mahdollistaa omakotitalojen, perinteisten rivitalojen, asuntoloiden sekä yhtiömuotoisten pien- ja erillistalojen rakentamisen alueelle.

Kaavatyössä on kaavamerkinnöin ja -määräyksin huomioitu junaradalta ja kokoojakadulta muodostuvan melu- ja tärinähaitan torjuminen sekä happamien sulfaattimaiden huomioiminen. Asuintonttien ja Kankaanseläntien väliin on jätetty tilaa alueen rakentamisesta syntyvien maamassojen läjittämiselle. Täyttömäet mahdollistavat ylijäämämaiden hyödyntämisen alueen sisällä ja suojaavat asuinaluetta rautatien melulta. Suunniteltu uusi asuminen täydentää luontevasti Lukkarinkankaan nykyistä asuinaluetta.

Työryhmä

Satu Fors
Heini Kaskela
Laura Rontu

Aletaanko hommiin?

Haluatko luoda tilan, joka erottuu joukosta? Kaipaatko ympäristöä,
joka kiehtoo ja ihastuttaa?

Me autamme sinua muuttamaan visiosi todellisuudeksi.

Meiju Granholm

Asiakkuus- ja henkilöstöjohtaja, KTM

Ota yhteyttä

Lisää töitämme