Ympäristöstudio ja opas ympäristölähtöiseen suunnitteluun

Miisa Seikola, ympäristöstudio

Ympäristölähtöisyys on tärkeä osa Lukkaroinen Arkkitehtien toimintaa. Se on kirjattuna myös yrityksemme virallisiin arvoihin. Välitämme asiakkaidemme ja toistemme lisäksi ympäristöstämme: 

Luomme korkeatasoista arkkitehtuuria. Suunnittelemme sekä ympäristön, että yhteisön kannalta kestäviä ratkaisuja. Toimimme eettisesti ja vastuullisesti.”  

Ympäristöstudio

Ympäristöstudio toimii Lukkaroisen ympäristöosaamisen ytimenä. Ympäristöstudion jäsenet perehtyvät omaa vastuualuettaan koskevaan uusimpaan tietoon ja jakavat sitä yrityksemme sisäisissä kuukausipalavereiden tietoiskuissa. Tietoiskujen aiheina on tähän mennessä olleet esimerkiksi ajankohtaiset rakentamisen kiertotaloutta toteuttavat projektit sekä arkkitehdin rooli ja vaikutusmahdollisuudet projektissa ympäristölähtöisen suunnittelun edistäjänä. 

Lisäksi jäsenet konsultoivat ja sparraavat ympäristölähtöisen suunnittelun haasteissa suunnitteluprojekteissa. Konsultoidessa tarkoituksena on tiedon jakamisen lisäksi tehdä ympäristölähtöinen suunnittelu projektin suunnitteluryhmälle helposti lähestyttäväksi, esimerkiksi konkreettisin suunnitteluesimerkein ja tukemalla tiedon etsinnässä. 

Ympäristöstudion yhtenä tehtävänä on myös ylläpitää ja kehittää Lukkaroisen ympäristöjärjestelmää. Ympäristöstudio on laatinut suunnittelijoita projektityössä tukevan tietopaketin Opas ympäristölähtöiseen suunnitteluun, joka on yksi osa Lukkaroisen ympäristöjärjestelmää. Muita keskeisiä ympäristöjärjestelmän osia ovat vuosittainen toimistomme hiilijalanjäljen laskenta ja päästövähennystoimenpiteiden suunnittelu.

Ympäristöstudiossa on tällä hetkellä seitsemän jäsentä, joilla jokaisella on oma vastuualueensa:

  • Satu Fors – Kokonaisvastuu, kestävä kaavoitus
  • Miisa Seikola – Ympäristölähtöinen suunnitteluprosessi
  • Maija Haapala – Kiertotalous
  • Eero Alho – Kestävä korjausrakentaminen
  • Heini Kaskela – Kestävä ympäristösuunnittelu
  • Saana Sirola – Ilmastoselvitys ja hiilijalanjälkilaskenta
  • Liina Yasin – Kestävä sisustussuunnittelu

Opas ympäristölähtöiseen suunnitteluun

 

Opas ympäristölähtöiseen suunnitteluun on toimistomme sisäiseen käyttöön kehitetty, arkkitehteja ja sisustusarkkitehteja tukeva opas kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun. Ohjeessa on esitetty vähähiilistä ja kestävää rakentamista edistäviä suunnitteluratkaisuja ja toimintatapoja, joita voi käyttää erilaisissa hankkeissa.

Ympäristölähtöisen suunnittelun oppaan kantavia teemoja ovat rakentamisen vähähiilisyys, kiertotalous, biodiversiteetti ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Suunnitteluoppaassa ratkaisut ja toimintatavat on kuvattu suunnitteluvaiheittain kaavoituksesta rakennuksen suunnitteluun ja käyttöönottoon.

Oppaan laatimiseen ovat osallistuneet Laura Ainali-Karjalainen, Mikko Alatarvas, Satu Fors, Heini Kaskela, Timo Leiviskä, Pekka Määttä, Ella Palokangas, Okko Saurama, Miisa Seikola ja Liina Yasin.

 

Blogitekstin kirjoittaja Miisa Seikola on Arkkitehti (SAFA), jonka intohimona on rakentamisen kiertotalouden ja korjausrakentamisen edistäminen. Miisa työskentelee kaiken kokoisten perinteisten ja modernien rakennusten korjausprojektien parissa, ja on ympäristöstudiomme jäsen, vastuualueenaan ympäristölähtöinen suunnitteluprosessi. 

Lisää kirjoituksia